top of page
 • Waar komt het woord acupunctuur vandaan?
  De naam acupunctuur komt van het Latijnse 'acus punctura' dat 'naalden steken' betekent.
 • Hoelang bestaat acupunctuur?
  Deze methode bestaat waarschijnlijk meer dan 2500 jaar; men ontdekte dat het stimuleren van bepaalde gebieden van de huid invloed heeft op de organen. Sinds de bronstijd worden metalen naalden gebruikt. Voor die tijd gebruikte men vermoedelijk naalden van botsplinters of steen.
 • Bestaan er geschriften uit die tijd?
  Ja, keizer Huang Di gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het oudste ons bekende klassieke boek ‘Huang Di Nei Jing’, het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu.
 • Hoe werd deze geneeswijze onderwezen?
  De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.
 • Hoe is men gekomen tot de medische kennis?
  Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen zeer nauwkeurig geobserveerd en in boekvorm vertaald. Het systeem is gebaseerd op zorgvuldige waarneming en ervaring.
 • Heeft acupunctuur steeds evenveel succes gekend?
  Nee, tijdens de 17e, 18e en 19e eeuw kende de traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) een dieptepunt door de opkomst van de westerse geneeskunde in China. In het begin van de vijftiger jaren van vorige eeuw liet Mao Zedong de acupunctuur en de traditionele Chinese geneeskunde in brede zin uitgebreid en systematisch wetenschappelijk onderzoeken. Dit heeft geleid tot de wederopbloei van de TCM.
 • Hoe ziet men de mens in het kader van acupunctuur?
  Acupunctuur gaat uit van een holistisch standpunt. Binnen de holistische visie wordt de mens gezien als een eenheid van lichamelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren. Al deze niveaus zijn continue met elkaar in wisselwerking. Dit in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten meestal symptomatisch benadert.
 • Wat zijn de verschillen tussen de TCM en de westerse benadering?
  De TCM benadert de mens en zijn gezondheidstoestand energetisch. De westerse geneeskunde kijkt meer naar anatomische structuren of materiële kenmerken van de mens. De westerse geneeswijze is gericht op ziektes, aandoeningen en symptoombestrijding terwijl bij de Chinese geneeswijze het creëren van harmonie tussen lichaam, geest en omgeving voorop staat. De Chinese geneeskunde kent nauwelijks tot geen bijwerkingen, dit in tegenstelling tot de Westerse geneeskunde/medicijnen.
 • Hoe gedraagt de energie, de Qi, zich in de mens?"
  Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin alle energie, de Qi, zich evenwichtig en harmonisch beweegt. Wanneer de energie uit balans is, kan dit leiden tot pijn en/of ziekte: men heeft ergens een teveel of een tekort aan energie of de energie circuleert niet meer optimaal (=stagnatie).
 • Zijn er verschillende soorten energie?
  Binnen de TCM worden verschillende soorten Qi onderscheiden. Qi kent altijd 2 aspecten: Yin en Yang. De twee polen Yin en Yang zijn tegengesteld aan elkaar, maar tegelijkertijd zijn zij ook onderling afhankelijk van elkaar, beïnvloeden zij elkaar en gaan zij in elkaar over. Elk ding of verschijnsel kan zichzelf en zijn tegenstelling zijn. Alles bevat tegelijkertijd Yin en Yang en is in een dynamisch en constant veranderend evenwicht. Voorbeelden: YANG: hemel, energie, dag, warm, actief, zon, beweging, buiten, boven. YIN: aarde, materie, nacht, koud, passief, maan, rust, binnen, onder.
 • Hoeveel meridianen zijn er?
  De TCM kent 12 hoofdmeridianen die allemaal verbonden zijn met de daarbij behorende organen. Daarnaast worden 8 extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire meridianen onderscheiden.
 • Wat zijn acupunctuurpunten?
  In en op het menselijk lichaam bestaat een netwerk van acupunctuurpunten. Deze punten worden door de meridianen met elkaar verbonden en zijn punten waar men het beste effect kan uitoefenen op de circulatie en de balans van de energie. Elke meridiaan heeft zo zijn specifiek aantal punten en zijn specifieke eigenschappen. Zo heeft de Maagmeridiaan bijvoorbeeld 45 punten, de Blaasmeridiaan 67 (is ook de langste meridiaan) en de Longmeridiaan 11 punten. Het is onduidelijk hoeveel acupunctuurpunten het menselijk lichaam kent. Er zijn minstens 365 meridiaanpunten. Daarnaast zijn er nog vele extra-punten die niet op de meridianen gelegen zijn. Sommige bronnen spreken over wel 2000 acupunctuurpunten.
 • Waarom kiezen mensen voor acupunctuur/TCM?
  Acupunctuur, soms ondersteunt door Chinese kruiden, kan in veel gevallen zijn effectiviteit bewijzen wanneer de Westerse geneeskunde geen verbetering meer biedt. Vaak krijgen mensen te horen van hun huisarts of specialist ‘U moet er maar mee leren leven’, maar wanneer zij kennis maken met TCM en/of acupunctuur zijn zij niet zelden blij verrast wanneer de behandelingen hun aandoeningen hebben genezen of de klachten aanzienlijk hebben verlicht. De Chinese geneeskunde kan ook de hoeveelheid Westerse pijnstillers en ander medicijngebruik verminderen. Vermindering van medicatie dient echter altijd in overleg te gebeuren met de betreffende huisarts en/of specialist. In de meeste gevallen kan acupunctuur vrijwel altijd samen met Westerse behandelingen worden ondergaan ter bevordering van de algehele genezing.
 • Hoe diep prikt men de naalden?
  Dit hangt van de plaats op het lichaam af en varieert van enkele millimeters tot enkele centimeters diep.
 • Is het prikken pijnlijk of gevoelig?
  Het inbrengen van de naald is praktisch niet voelbaar, maar ook weer afhankelijk van de plaats waar deze wordt ingebracht. Het kenmerkende van de Japanse naalden die ik in de praktijk gebruik is dat deze flinterdun zijn en hierdoor vrijwel gevoelloos kunnen worden ingebracht. Wanneer de naald is geplaatst kan dit een apart gevoel geven en kan worden ervaren als een elektrisch schokje of als een zwaartegevoel. De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten en zorgen in het algemeen voor een aangenaam gevoel van ontspanning.
 • Hoeveel naalden worden gebruikt tijdens een behandeling?
  Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, omdat het afhankelijk is van vele factoren bijvoorbeeld: de soort klacht, de conditie en de leeftijd van de cliënt.
 • Hoe snel reageert men op een behandeling?
  Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Algemeen kan men stellen, hoe acuter een probleem is, hoe sneller reactie optreedt. Soms is één behandeling zelfs voldoende om een recente of acute klacht op te lossen. Chronische klachten worden meestal langer behandeld dan een acute klacht. Na circa 3-4 behandelingen hoort er wel een duidelijke verbetering te zijn. Is dit niet het geval, dan ben ik niet de juiste persoon voor u of uw klacht(en) en zullen we samen kijken naar andere mogelijkheden/zorgverleners. Het is opvallend dat kinderen vaak sneller reageren op een behandeling met acupunctuur dan volwassenen. Hierdoor zijn er minder afspraken nodig om tot een goed resultaat te komen. Het is goed om te weten dat acupunctuur een cumulatief effect heeft. Dat wil zeggen dat vaker behandelen in kortere tijd een beter effect geeft dan langer behandelen in een lagere frequentie. Bijvoorbeeld: u wordt twee keer per week behandeld voor 2 weken achter elkaar, totaal 4 behandelingen. Daarvan kunt u een groter effect verwachten dan als u 4 weken achtereen eenmaal per week wordt behandeld. Vandaar dat ik in het begin van een behandeltraject vaak adviseer om tweemaal per week te behandelen. Daarna bouwen we af met steeds langere tussenpozen of tot gemiddeld een keer per vier tot zes weken voor, indien u dit wenst uiteraard, onderhoudsbehandelingen.
 • Welke soort naalden worden er gebruikt?
  In mijn praktijk werk ik zowel met Japanse Seirin-naalden als met Koreaanse naalden; dit zijn hoog kwalitatief, dunne steriele wegwerpnaalden met een speciale gladde coating die ik al dan niet met een geleider (een plastic buisje) voorzichtig, maar snel in de huid breng.
 • Zijn er bijwerkingen?
  Het effect van een behandeling verschilt per persoon. Een van de grote voordelen van acupunctuur, en ook mijn ervaring is, dat er geen ernstige of blijvende bijwerkingen zijn. Mogelijke tijdelijke bijwerkingen van een acupunctuurbehandeling kunnen zijn: een natuurlijk ontspannen lichaamsgevoel, gapen, loomheid, transpireren, zweten of juist koud voelen, vermoeidheid, tijdelijke verslechtering van de symptomen, vrijkomen van emoties, pijnlijk gevoel van de plek waar een naald is geplaatst of spiertrekkingen tijdens of na een acupunctuurbehandeling. Het kan voorkomen dat een klein hematoom ontstaat op de plek van de naald, doordat een haarvaatje is geraakt. Op deze plek ontstaat dan een blauw plekje die met een paar dagen verdwijnt. De naalden brengen de energie in beweging, afvalstoffen komen vrij, mogelijk dat dit minder aangenaam voelt, maar het is een teken dat de naalden zijn werk doen. Het is dan ook belangrijk om na de behandeling goed te drinken, het liefst water, en jezelf fysieke en mentale rust te gunnen.
 • Wat moet ik doen als ik na een behandelingen een vraag of klacht krijg?
  Mocht u een vraag hebben of een klacht krijgen na de behandeling of tussen twee behandelingen in, dan kunt u overdag telefonisch contact met mij opnemen of een e-mailbericht sturen. Ik zal in dit laatste geval zo snel mogelijk reageren.
 • Hoe weet ik of ik bij een betrouwbare acupuncturist ben?
  Het is belangrijk om naar een acupuncturist te gaan die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Er bestaan verschillende beroepsverenigingen waarvan de Zhong één van de twee belangrijkste is. Ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging.
 • Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
  Nee, dit is niet nodig. Ik zal uw huisarts indien nodig, na overleg met u, informeren over het verloop van de behandeling.
 • Wordt er wel hygiënisch gewerkt?
  Jazeker. Ik ben aangesloten bij de Zhong en moet voldoen aan strenge eisen betreft hygiëne en steriliteit. In mijn praktijk worden uitsluitend steriel verpakte naaldjes gebruikt. Ze worden pas na de start van de behandeling uitgepakt en direct na de behandeling weggegooid. De naaldjes worden maar één keer gebruikt. U kunt er dus zeker van zijn dat de naaldjes in mijn praktijk steriel zijn.
 • Moet je geloven in acupunctuur voordat het werkt?
  Nee. Er zijn uiteraard nooit garanties dat een behandeling, regulier of niet-regulier altijd werkt. Wel ben ik van mening dat acupunctuur meer effect heeft op de behandeling wanneer deze ondersteunt wordt met positieve, helende gedachten. Ware genezing begint met de juiste gedachten. Acupunctuur werkt echter ook bij baby’s, kinderen of dieren. Acupunctuur is overigens in 1979 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als officiële geneeswijze en wordt inmiddels bij een derde van de wereldbevolking toegepast.
 • Kan acupunctuur worden gecombineerd met andere behandelingen?
  Acupunctuur kan goed worden gecombineerd met aanvullende behandelingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie, osteopathie, haptonomie etc). Het is wel belangrijk om andere beoefenaars alsook uw huisarts te informeren over de acupunctuurbehandeling. Ook is het belangrijk dat u mij op de hoogte brengt van andere behandelingen die u ondergaat, of medicijnen die u gebruikt (met inbegrip van kruiden en homeopathische middelen).
 • Ik gebruik momenteel medicijnen, kan ik dan wel behandeld worden?"
  Ja, dat is geen enkel probleem. Het is wel raadzaam om door te geven welke medicatie u gebruikt. In sommige gevallen beïnvloedt het medicijngebruik namelijk de diagnose en de behandeling.
 • Ik gebruik bloedverdunners, kan ik acupunctuur ondergaan?"
  Ja, het gebruik van bloedverdunners is geen belemmering voor het ondergaan van acupunctuur. Wel wil ik graag op de hoogte gebracht worden wanneer u bloedverdunners gebruikt. Bij een eerste consult zal ik u hier ook naar vragen omdat het belangrijk is om te weten hoe uw algemene gezondheidstoestand is.
 • Zijn er contra-indicaties?
  Er bestaan geen echte contra-indicaties. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van acupunctuur in de volgende gevallen: Zwangerschap: sommige acupunctuurpunten kunnen beter niet geprikt worden tijdens een zwangerschap. Suikerziekte: tijdens of na een behandeling kan de bloedsuikerspiegel dalen.. Zwak immuunsysteem Hemofilie en andere stollingsstoornissen Pacemaker of AICD Kanker
 • Is acupunctuur veilig tijdens zwangerschap/borstvoeding?
  Ja, acupunctuur kan vele klachten tijdens de zwangerschap en na de bevalling verlichten. Er bestaan speciale behandelingen voor o.a.: dreigende miskraam, ochtendmisselijkheid, angst, obstipatie, stuitligging, geboortevoorbereiding, bevalling opwekken, borstvoedingsproblemen (stuwing/te weinig melk door stress), borstontstekingen, postnatale depressie, vermoeidheid, slapeloosheid en pijn bij keizersnede. Ook klachten zoals maagzuurklachten, vocht vasthouden, rugpijn, slaapproblemen, hoge bloeddruk etc. kunnen goed worden behandeld.
 • Hoe lang duurt een behandeling?
  Een eerste behandeling duurt gemiddeld een uur tot maximaal 1,5 uur. Vervolgbehandelingen duren maximaal 60 minuten.
 • Wat kan ik tijdens de eerste afspraak verwachten?
  De eerste afspraak is in de meeste gevallen een uitgebreid consult en duurt 1 tot 1,5 uur. Ik stel diverse vragen over uw klachten en uw gezondheid ook als het gaat over klachten die misschien minder belangrijk lijken. Vervolgens zal ik uw tong bekijken omdat die veel informatie geeft over het functioneren van uw organen. Om uw tong en ook het tongbeslag (het laagje op uw tong) goed te kunnen beoordelen is het beter als u een uur voor de behandeling geen koffie meer drinkt. Daarna neem ik de tijd om uw pols te voelen. Dit geeft informatie over uw energiehuishouding. Tot slot vindt een behandeling plaats. U zal tijdens het gesprek uitleg krijgen over de Chinese geneeskundige visie op uw klacht en de voorgestelde behandeling voor uw persoonlijke gezondheidssituatie. Ook zal worden aangegeven wat u mag verwachten van de behandeling en zal ik u eventuele adviezen geven over wat u zelf kunt doen om het zelfgenezend vermogen van uw lichaam te activeren (op het gebied van bijvoorbeeld voeding, oefeningen, emoties). Indien nodig kan ik u verwijzen naar een dokter of naar een andere therapeut.
bottom of page