top of page

Protocol Infectiepreventie Covid-19 Yuno Acupunctuur

 

1. Afspraken rondom de behandeling

 • De cliënt komt zoveel mogelijk alleen. Mensen die niet alleen kunnen komen (bijv. kinderen) mogen een begeleider meenemen.

 • Bij binnenkomst staat er handdesinfectiemiddel klaar. De cliënt gebruikt het handdesinfectiemiddel om de handen mee schoon te maken.

 

2. Toilet

 • Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.

 • Indien het toch noodzakelijk is, dan zijn dit de voorschriften:

 • Het toilet wordt na elk bezoek schoongemaakt.

 • Wanneer het toilet wordt doorgetrokken, is de wc-bril naar beneden.

 • De cliënt wast haar handen met zeep. Droogt ze af aan de handdoek en infecteert de handen tevens met alcohol.

 

3. Praktijkruimte

 • Alle onnodige materialen zijn verwijderd uit de praktijkruimte.

 • Al het afval wordt weggegooid in de afvalbak (deze is met de voet te bedienen).

 • Tussen twee behandelingen is er 30 minuten tijd gereserveerd om de ruimte te reinigen en te luchten.

 • De behandeltafel, hulpstukken, stoel, pinautomaat, deurklink, deurbel en evt. het toilet worden gereinigd na elke behandeling.

 • De behandeltafel is voorzien van behandeltafelpapier; deze wordt na elke behandeling vervangen.

 • Eventuele andere hulpstukken, bijvoorbeeld knierol, worden voorzien van behandeltafelpapier en na elke behandeling gereinigd.

 • De acupuncturist reinigt regelmatig zijn handen. In elk geval:

 • a. voor de behandeling;

 • b. na het zetten van de naalden;

 • c. voor het eruit halen van de naalden;

 • d. na het verwijderen van de naalden.

4. Het maken van een afspraak

Tijdens het maken van een afspraak met de cliënt, vindt een telefonische of schriftelijke triage plaats. De cliënt wordt op dat moment tevens op de hoogte gebracht van de aangescherpte huishoudelijke regels zoals die in de praktijk gelden.

4.1 Het consult

 • Cliënten blijven alsnog thuis indien zijzelf of één van hun huisgenoten symptomen vertonen van Covid zoals aangegeven in bijlage (zie onderaan deze pagina).

 • De acupuncturist ontvangt geen cliënten wanneer zijzelf of een van haar huisgenoten symptomen heeft van Covid zoals aangegeven in de bijlage;

  a. De acupuncturist staakt haar werkzaamheden tot 14 dagen na de laatste dag van de symptomen;

  b. Daarna worden nieuwe afspraken ingepland.

 • We volgen de aanbevelingen van het RIVM op:

  a. Groet elkaar zonder aanraken;

  b. niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat meteen in de prullenbak wordt gedeponeerd. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in de elleboog;

  c. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.

 • Bij gesprekken 1.5 m afstanden houden.

 • Betalen met pin (zoveel mogelijk contactloos) of contant.

4.2 Het aanraken

 • Spreek zo min mogelijk tijdens huid-op-huidcontact en fysieke onderzoeken. Dit vermindert de kans op besmetting.

 • Behandel, indien mogelijk, zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan.

4.3 Kinderen van 0 – 12 jaar

Conform het protocol van het RIVM omtrent kinderopvang stelt de CAM-sector:

 • Tussen therapeut en kind is het handhaven van 1,5 m niet altijd te handhaven; tussen de ouder en de therapeut wel;

 • Er komt slechts een ouder/verzorger met het kind mee.

 • Triagevragen worden zowel aan kind als ouder gesteld. Heeft een van beide klachten, dan kan de behandeling niet doorgaan.

 

5. Beschermende middelen (PBM)

Conform de richtlijnen van het RIVM is het op dit moment niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast.

 

Tussen de afspraken

 • Tussen de behandelingen is 30 minuten tijd vrijgemaakt om alles goed te kunnen reinigen en luchten.

 • Tussen de behandelingen worden de contactpunten gereinigd.

 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen;

 • Handen wassen voor/na elke cliënt, voor en na het plaatsen/verwijderen van de naalden, na hoesten, toiletbezoek.

 • Bij gebruik van alcoholhoudende middelen: gebruik minimaal 3 ml, wrijf de handen tenminste 30 sec, laat de handen goed opdrogen en raak daarbij niets aan.

 • De acupuncturist houdt haar nagels kort zodat het virus zich daar niet kan verstoppen.

 • Na gebruik van het toilet wordt het goed schoongemaakt.

 • Behandeltafelpapier wordt na elke behandeling ververst.

 • De behandeltafel, de stoel, hulpmiddelen, pinautomaat, deurkrukken, leuningen, deurbel en alle andere contactpunten worden na elke behandeling gedesinfecteerd.

6. Eind van de dag

 • Aan het einde van de dag wordt alles grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor de contactpunten;

 • Alle wegwerpmaterialen worden aan het einde van de dag weggegooid;

 • Materialen die gewassen moeten worden, worden elke dag op 60 C gewassen;

 

Bijlage: Triagevragenlijst

 1. Heeft u nu Corona? Ja/Nee

 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja/Nee

 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja/Nee

 • Hoesten, kuchen of niezen;

 • Koorts (38 C of hoger)

 • Kortademigheid

 1. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja/Nee

 2. Bent u in thuisisolatie? Ja/Nee

 3. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? Ja/Nee

 

Indien u één of meerder vragen met Ja heeft beantwoord, dan kan de behandeling helaas niet plaatsvinden.

Indien alle vragen met een Nee zijn beantwoord, dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

 1. Heeft u een griepprik gehad? Ja/Nee

 2. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja/Nee

 • (neus) verkoudheid, of loopneus;

 • Keelpijn;

 • Onbekende hoofdpijn;

 • Onbekende vermoeidheid;

 • Onbekende diarree of buikklachten.

 

Indien één van de vragen met een Ja is beantwoord, dan is de behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt.

Indien alle vragen met een Nee zijn beantwoord, dan is de behandeling toegestaan.

 

Yuno Acupunctuur

Acupuncturist Maroesja Yuno

Butterlaan 47

1851 MG Heiloo

06-33.37.10.60

yunoacupunctuur@protonmail.com

www.yunoacupunctuur.nl

bottom of page